Sự kiện đào tạo Sun Ponte Residence Đà Nẵng

Sự kiện kickoff “Trăm năm chuyện những cây cầu” được tổ chức với mục đích không chỉ là chia sẻ thông tin, kiến thức chuyên môn về dự án, mà còn là cơ hội để các đại lý, đối tác, chuyên gia bất động sản, trao đổi và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

XEM CHI TIẾT

Sun Ponte Residence Đà Nẵng – Ra mắt vào tháng 4/2024

𝗧𝗮̣̂𝗽 đ𝗼𝗮̀𝗻 𝗦𝘂𝗻 𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽 𝗿𝗮 𝗺𝗮̆́𝘁 𝗧𝗼̂̉ 𝗵𝗼̛̣𝗽 𝗯𝗮̂́𝘁 đ𝗼̣̂𝗻𝗴 𝘀𝗮̉𝗻 𝘁𝗿𝘂̛̣𝗰 𝗱𝗶𝗲̣̂𝗻 𝘀𝗼̂𝗻𝗴 𝗛𝗮̀𝗻-𝗧𝗮̂𝗺 đ𝗶𝗲̂̉𝗺 đ𝗮̂̀𝘂 𝘁𝘂̛ 𝗺𝘂̀𝗮 𝗵𝗲̀ Đ𝗮̀ 𝗡𝗮̆̃𝗻𝗴 𝟮𝟬𝟮𝟰: 𝗦𝗨𝗡 𝗣𝗢𝗡𝗧𝗘 𝗥𝗘𝗦𝗜𝗗𝗘𝗡𝗖𝗘

XEM CHI TIẾT

Back to Top